ČLÁNKY - FOTO - VIDEO

Informace k oznamovací povinnosti 5 a více fen


Pozor - novela veterinárního zákona se netýká chovu bassetů se zkouškami lovecké upotřebitelnosti.

Dne 1. listopadu 2017 začal platit zákon č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. Podle důvodové zprávy a řady zpráv tištěných i internetových médií je tato novela zaměřena proti tzv. „množírnám“.


Nově byl do veterinárního zákona dodán v § 4 nový odst. 3,
"(3) Chovatel, který chová 5 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, je povinen tuto skutečnost oznámit krajské veterinární správě Státní veterinární správy nebo Městské veterinární správě v Praze Státní veterinární správy (dále jen "krajská veterinární správa") nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných psů samičího pohlaví starších 12 měsíců dosáhl 5 a více chovaných zvířat; tato povinnost se nevztahuje na osobu, jejíž oznamovací povinnost upravuje jiný právní předpis 9), a na osobu, jejíž právo nebo povinnost držet, cvičit nebo používat psa stanoví jiný právní předpis, zejména na chovatele služebních psů, psů se zvláštním výcvikem, vodicích psů, asistenčních psů, psů určených k odhalování výbušnin a loveckých psů. V oznámení chovatel uvede počet chovaných zvířat a místo jejich chovu. Za chovatele tvořící domácnost může oznamovací povinnost splnit jeden z nich.".
Poznámka pod čarou č. 9 zní:
"9) § 13a zákona č. 246/1992 Sb.".“.


Věta za středníkem však jednoznačně stanoví, že na určité osoby se tato povinnost nevztahuje a mimo jiné zejména na chovatele loveckých psů. Jak známo, plemena zastřešovaná naším klubem jsou uvedena ve skupině č. VI. honiči a barváři – tedy lovecká plemena. Aby se na chov vztahovala výjimka z oznamovací povinnosti, musí mít fena složenou zkoušku lovecké upotřebitelnosti a osvědčení o složení příslušné zkoušky.  


Pro plemena honičů jsou zkouškou lovecké upotřebitelnosti zejména barvářské zkoušky honičů a honičské zkoušky. Nelze ani vyloučit barvářské zkoušky popřípadě podzimní zkoušky pro malá plemena nebo zkoušky vyhledávání a vyhánění zvěře (ZVVZ).


Naopak všechny „chovy“ v nichž jsou produkována štěňata bez PP nebo s PP, ale nepatřící pod zákonem stanovenou výjimku, tedy např. psi saňoví, společenští, chrti atd., budou muset na příslušném formuláři, který je k dispozici na stránkách ČMKU, hlášení ve stanovené lhůtě splnit.

Jak tedy postupovat při stanovení správného počtu fen (pět a více) pro případné hlášení:


  Pro potřeby případného hlášení sečtete počet fen starších 12 měsíců ve vaší společné domácnosti (tedy jsou–li některé feny v držení manželky nebo přítelkyně, musí se počítat dohromady). Pokud počet po odečtení těch, které mají zkoušku lovecké upotřebitelnosti, dosahuje čtyři a méně, nahlašovací povinnost se na vás nevztahuje. Pokud je po odečtení zvířat s osvědčením, což je doklad o vykonané zkoušce, počet rovný pěti, či vyšší, nahlašovací povinnost máte. K nahlášení použijte formulář na webu ČMKU. 
Na webu SVS je nyní umístěna rubrika nejčastějších dotazů z této oblasti, která bude průběžně aktualizována: https://www.svscr.cz/category/nejcastejsi-dotazy/hlaseni-chovu-peti-a-vice-fen-starsich-12-mesicu/

 

Mgr. Jaroslav Rataj