KLUBOVÉ AKTUALITY
2. 12. 2019

Do sekce Klubové výstavy  jsme přidali výsledky s fotografiemi z KV v Šafránkově mlýně.


20. 9. 2019 Upozornění

Vážení členové Basset klubu při platbách převodem na účet Basset klubu je vždy nutné řádně vyplnit variabilní symbol a všechny údaje pro správnou identifikaci plateb každého člena.


Výstavní a Pracovní pohár 2019

Vážení členové Basset klubu, kdo se chce ještě zúčastnit Výstavního Poháru 2019, pošlete do 31. 12. 2019 podklady ( kopie posudkového listu pro Výstavní pohár J. Polakovičové a kopie soudcovské tabulky pro Pracovní pohár J, Šoltovi).


3. 9. 2019

Propozice na Klubové barvářské zkoušky honičů se zadáním titulů CACT, res.CACT konanené dne 28. 9. 2019 v Radvanci naleznete zde.


19. 8. 2019 - BZH v Petroupimi zrušeny

Kynologická komise OMS ČMMJ Benešov rozhodla o zrušení BZH, které se měly konat dne 7.9. 2019 v Petroupimi, neboť byli přihlášeni pouze dva psi.


14. 7. 2019

Do sekce Klubové výstavy jsme přidali Výsledky z KV konanené na Konopišti dne 9. 6. a propozice a přihlášku na 38. Klubovou výstavu konanou na podzim. Online přihlášení bude zprovozněno v brzké době přes dogoffice. V případě nejasností prosím kontaktujte Janu Palakovičovou.


« | 1 2 3 4 5 6 7 | »