BASSET KLUB ČR

Basset klub ČR je dobrovolné sdružení majitelů, chovatelů a příznivců basetů. Má celostátní působnost. Byl založen v roce 1990 a sídlem klubu je Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4. V současné době má klub přibližně 70 členů. Informace o dění v klubu získávají členové prostřednictvím webových stránek a klubového zpravodaje, zvaného Basset telegraf. Členem klubu se může stát kdokoliv se zájmem o basety, aniž by musel psa vlastnit. Podmínkou je zaplacení členských příspěvků.

 

Cílem klubu je chov a zušlechťování plemen basetů. Za tímto účelem klub pořádá výstavy, chovné svody a lovecké zkoušky.

 

Baset je prastaré plemeno loveckých psů. Jeho název je odvozen od francouzského "bas", což v překladu znamená nízký, hluboký. Francie je kolébkou tohoto typu loveckého psa. Existuje pět samostatných plemen basetů. Z nich se u nás hojně chová nejznámější bassethound, nesprávně též "anglický" baset. Přívlastek "anglický" dostal proto, že do dnešní podoby jej vyšlechtili angličtí chovatelé. Od roku 1990 se u nás vyskytuje hrubosrstý baset vendénský a od roku 1998 i představitel plemene modrý gaskoňský baset.

 

Baset je lovecký pes, patří do vývojově nejstarší skupiny honičů. Jeho krátké nohy a relativně pomalý pohyb není handicapem, ale předností, jelikož zvěř nikdy neuštve, ale cíleně nadežene do rány lovcům. Dobře lovecky vedený baset je schopen slídit, sledovat stopu živé i postřelené zvěře. Vytrvalostí a precizností ve vypracování stop je jedinečný. V dnešní době je však daleko více oceňována jeho přizpůsobivost. Stal se z něj výborný společenský pes, vhodný pro celou rodinu. Jeho srst nevyžaduje zvláštní péči. Se zdravím nemívá problémy. Je velmi vhodný společník dětem, se kterými má nesmírnou trpělivost. Vždy však si musíme uvědomit, že jde o živého tvora, který není vhodný jako prázdninová hračka pro děti.