KLUBOVÉ STANOVISKO

STANOVISKO BASSET KLUBU K NOVÉMU STANDARDU
Bassetklub je tu, jako všechny ostatní kluby, proto, aby uhlídal a prosazoval žádoucí typ plemen pod jeho kompetenci spadajících, tak abychom se mohli hrdě se svými odchovy postavit zahraniční konkurenci anebo jim dát dokonce i na frak.V současné době se znovu otevřela otázka vzhledu a standardu bassethounda,v návaznosti na prohlášení FCI o zdravých a nezdravých ( přešlechtěných) plemenech.


Dohady o typu či mohutnosti bassethounda, zkrátka o jeho celkovém vzhledu jsou pomalu tak dávné, jako se traduje jeho bytí v Čechách, neboli od jeho (po mnoha letech) prvního dovozu do Čech v r. 1972. Příznivci tohoto plemene se od začátku dělili na vyznavače lehounkého typu, jakoby spíše do Artesiend-normanda (to byli většinou myslivci a zastánci basseta, jako pracovního, loveckého honiče) a vyznavače půvabného a těžkého typického výstavního basseta.


Přiznejme si, že ten kdo potřebuje do lesa rychlého a mrštného honiče, ten by po bassethoundovi rozhodně sáhnout neměl, přesto, že basset často překvapí přes svou robustnost čilým a harmonickým pohybem. Rozhodčí, kteří tvrdí, že hlavním kriteriem posouzení bassethounda v kruhu je pohyb, ti by měli spíše posuzovat veverky v lese, aby byla jejich potřeba svižného pohybu ukojena.


Proto tedy má Bassetklub potřebu (a domníváme se, že dokonce povinnost) sdělit všem chovatelům a rozhodčím, o co že svou chovatelskou činností po leta klub usiluje a který že z obou typů klub preferuje.


První věta, co specifikuje basseta ve standardu je, že basset je plemeno MOHUTNÉ!!! (doslovné znění standardu : Krátkonohý pes značné substance, vyvážený a vysoce ušlechtilý.) A proto tedy žádáme psa mohutného. Ovšem, jak se říká „čeho je moc, toho je příliš“, ani ta mohutnost nemá být výrazně přehnaná, výška v kohoutku je daná (pes nesmí mít přes 38cm v kohoutku) ani volná kůže, o které standard hovoří nemá být příliš přehnaná a spousta ostatních pro basseta výrazných znaků, které standard předepisuje zároveň mírní výrazem – ale ne přehnaně! A teď jsme u toho jádra pudla. Co je pro někoho přehnané je pro jiného nedostatečné a naopak. Zřejmě se do každého standardu vejde celé rozpětí typů toho kterého plemene. A proto klub říká - basset je mohutný pes s volnou kůží, na tlapkách krku i hlavě, protože kdyby tomu tak nebylo, bylo by to ze standardu vypuštěno úplně. A přiměřené množství kůže i mohutnost ponechává standard na citu každého rozhodčího. A hlavně basset i když neběhá stovkou, pohybuje se harmonicky, plynule a důstojně jakožto i tak vypadá! A to se těšíme, že každý dobrý rozhodčí bude mít na mysli a respektovat!


SDĚLENÍ VÝBORU BASSET KLUBU K NOVÉMU STANDARDU, ZASLANÉ DNE 3.8.2015 VŠEM ROZHODČÍM S APROBACÍ PRO PLEMENO BASSET HOUND
Vážení přátelé a milí kolegové,
Dovolte, abych Vás oslovila jménem výboru Basset klubu ČR a také jménem dlouholetých chovatelů plemene basset hound, kteří v našem klubu chovají toto úžasné plemeno a snaží se o kvalitu plemene jak promyšleným krytím tady i v zahraničí, tak i importy nových jedinců pro oživení krve a zlepšení kvality chovu. Prosím věnujte trošku svého času a pozornosti níže uvedeným poznatkům.


Jak víte, v roce 2011 vstoupil v platnost nový standard plemene basset hound a to na popud dění různých skupin přímo v Anglii, která je garantem tohoto standardu. Standard byl v několika odstavcích změněn, nikoli však zásadním způsobem , nýbrž způsobem, který má chránit a udržet plemeno ve zdraví a v dobré kondici. Jednalo se hlavně o délku uší, množství kůže na těle a na nohou a o oči. Znovu však opakuji, změna standardu nebyla provedena nijakým zásadním způsobem v typu plemene.


Budu zde nyní citovat výňatky ze standardu a dovoluji si zde přidat náš komentář , jak to vidíme a cítíme my dlouholetí chovatelé v Basset klubu ČR, klubu specializovaném na toto plemeno. Ve standardu jsou zvýrazněna slova, která byla upravena oproti původním standardu:


Hlava:
Na čele a u očí se může vyskytovat malé množství vrásek. V každém případě je kůže na hlavě natolik pružná, aby vytvořila lehké vrásky, když je přetažena dopředu anebo když se hlava skloní.
Komentář: Bohužel v současné době jsou na výstavách často upřednostňováni jedinci, kteří se vyznačují suchou hlavou, bez vrásek a bez typického výrazu plemene.


Oči: Kosočtvercového tvaru, ani vystouplé, ani zapadlé. Tmavé, u světlých psů mohou být až po středně hnědé. Výraz klidný a vážný. Světlé nebo žluté oko je vysoce nežádoucí.
Komentář: zde nebyla žádná změna, přesto se v poslední době stává, že je penalizován pes s tím, že má otevřené oko, že oko má být uzavřené. Toto však není možné, pokud standard hovoří o kosočtverečném tvaru oka. Jistě nesmí být příliš otevřené, ale nemůže být uzavřené, to by musel být tvar oka kulatý.


Uši: Nízko zavěšené, těsně pod linií očí. Dlouhé, dosahující nepatrně přes konec čenichu korektní délky, avšak ne přehnaně dlouhé. Po celé délce úzké a dobře stočené dovnitř, velmi pružné, jemné a hebké.

Komentář: – lze tady diskutovat, co znamená „nepatrně“, pro někoho je to jeden centimetr, pro jiného 5 cm, co je již přehnaně dlouhé .


Tělo
Dolní linie a břicho: Mezi zemí a nejnižším bodem hrudníku by měl být dostatečný prostor, aby se mohl pes volně pohybovat ve všech možných terénech.
Komentář: bohužel poslední dobou jsou na výstavách upřednostňováni jedinci, kteří jsou opravdu dost nohatí, dle našeho mínění však přerostlí nad standardní výšku 38 cm, což není vůbec dobré pro plemeno a jeho budoucí vývoj. Doporučujeme při výstavě vysoké jedince přeměřit a výšku zaznačit do posudku.


Hrudní končetiny:
Celkový vzhled: Předloktí ve své horní části směřuje mírně dovnitř, avšak ne tolik, aby bránilo volnému pohybu anebo aby způsobilo vzájemný dotyk hrudních končetin v postoji anebo v pohybu. Níže na končetině se mohou vyskytovat kožní vrásky, ale v žádném případě nesmí být přehnané.

Pánevní končetiny:
Celkový vzhled: Silně osvalené a výrazné, zezadu pozorovány vyvolávají dojem koule. Na zánártí mohou být záhyby kůže a na zadní části patního kloubu může být malá kožní řasa, avšak v žádném případě to nesmí být přehnané.

Kůže: Pružná a elastická bez jakýchkoliv přehnaných znaků.
Komentář: Zde se mluví o kožních vráskách a o kožní řase, je zvláštní, že standard nemluví o volné kůži na těle, je však logické, že když má pes volnou kůži na končetinách, musí ji logicky mít i na těle. V současné době jsou bohužel často na našich výstavách upřednostňováni psi, kteří nemají vůbec žádnou volnou kůži ani na těle, ani na končetinách. Toto však v žádném případě nebylo cílem změny standardu plemene.

Dovolujeme si zde vložit fotografie vítěze BOB z Cruft 2014 a BOB a BOS z Cruft 2015. Dle našeho názoru jsou to typičtí představitelé plemene basset hound s dostatkem volné kůže, s úžasnou kostrou a skvělým pohybem. Jak vidíte, nejsou to v žádném případě jedinci se slabou kostrou, suchou hlavou a bez volné kůže na těle i na končetinách. Dovolujeme si i poznamenat, že u BOBa z roku 2014 je té kůže i poněkud více, než je u nás zvykem. Tato fena však zaujala nádherným pohybem a zvítězila.


My se domníváme a jsme přesvědčeni, že takto vypadající basseti jsou cílem chovatelů, často však nedostižným, protože jen málokomu se narodí v jeho chovu takový krásný jedinec.


Závěrem chci říci, že záměrem chovatelů v Basset klubu je basset zdravý, skvěle se pohybující a krásně vypadající. Pořádáme samozřejmě i zkoušky a snažíme se , aby byl i pracovně využívaný.


V příloze tohoto dopisu zasíláme fotky bassetů, kteří zvítězili na Cruftu v poslední době:

BOB Cruft 2014 – Akasha Banana Split

 

BOB Cruft 2015 - Switherland Reg Imagine

 

BOS Cruft 2015 – Harvidene Breakaway

 

 

Kateřina Schwippelová

předsedkyně Basset klubu ČR