KLUBOVÉ POHÁRY

 

Výsledky výstavních pohárů zde.

Výsledky pracovních pohárů zde.

 

Pravidla pro výstavní pohár:
Soutěž je vypsána pro každé plemeno bassetů zvlášť, psi a feny zvlášť. Z každé výstavy v roce se započítává pouze nejvyšší dosažené ocenění podle následujícího klíče:

 

CACIB, Klubový vítěz, Nejkrásnější pes/fena KV BK ČR, Vítěz speciální výstavy -  6 bodů
res.CACIB, Klubový vítěz mladých  - 5 bodů
CAC, vítěz třídy,res.CAC, CAJC a jiná čekatelství šampionátu - 4 body
výborný I. až IV. - 3 body
výborný bez pořadí, velmi nadějný - 2 body
nadějný - 1 bod

 

Kopie posudkového listu z výstavy posílejte POŠTOU vždy nejpozději do konce kalendářního roku na adresu: Jana Polakovičová, Kly - Lom 259, 277 41 Kly, tel.: +420 725 531 318, e-mail: jpolakovicova@seznam.cz

 

Pravidla pro pracovní pohár:

Soutěž je vypsána samostatně pro psy a feny všech plemen bassetů, zvlášť pro české a zahraniční členy.


1. Pracovního poháru BKČR se může zúčastnit jedinec v majetku člena BK.


2. Do výsledku pracovního poháru se započítávají bodové výsledky ze zkoušek dle platného zkušebního řádu ČMMJ a ze soutěží se zadáváním titulů CACT a CACIT na území ČR. Pokud se jedinec zúčastní stejných zkoušek v zahraničí, výsledky se započítávají stejným způsobem.


3. Výpočet bodové hodnoty z absolvování zkoušek (soutěže) se provede prostým vynásobením dosaženého bodového hodnocení příslušným koeficientem a k tomuto výsledku se připočítávají prémiové body (např. CACT, resCACT, CACIT, resCACIT, I. cena atd.)


4. Pro jednotlivé zkoušky a soutěže jsou přiřazeny následující koeficienty:
ZV – 1,0
BZ – 1,6
PZ – 1,0
BZH – 0,8
LZ – 1,0
ZH – 1,7
VZ – 1,0
PZB – 1,4
Prémiové body se počítají dle následujícího klíče:
CACIT – 80 bodů
resCACIT – 40 bodů
CACT – 50 bodů
resCACT - 25 bodů
Diviačar – 50 bodů
I. cena – 30 bodů
II. cena – 15 bodů

Zúčastní-li se pes či fena zkoušek, kde se prokazuje hlasitost, tzn. Zkoušky ZV, LZ, PZ, VZ, ZH, BZH jako hlásič, PZB jako hlásič a tyto s úspěchem absolvuje, připočte se k celkovému výsledku 20 bodů.


5. Celkový bodový výsledek se stanoví součtem vypočítaných bodových hodnot všech zkoušek a soutěží, absolvovaných v daném kalendářním roce, s ohledem na bod 3 tohoto řádu.


6. Pořadí stanoví výcvikář klubu dle výsledků zaslaných pořadatelem zkoušek a soutěží nebo vůdcem.


7. Pořadí v pracovním poháru se stanovuje pro každé plemeno zvlášť. Každý vítěz obdrží titul „Vítěz pracovního poháru – příslušný rok“


8. Termín je stanoven na 31. 12. příslušného roku (datum poštovního razítka)