KLUBOVÉ POHÁRY

 

Výsledky výstavních pohárů zde.

Výsledky pracovních pohárů zde.

--------

Pravidla pro výstavní pohár

Soutěž je vypsaná pro každé plemeno zvlášť, psi a feny zvlášť. Z každé výstavy v roce se započítává pouze nejvyšší dosažené ocenění podle následujícího klíče:

BIS - 9 bodů

BOB – 8 bodů

BOS – 7 bodů

BOV - 5 bodů

CACIB, Klubový vítěz, Nejkrásnější pes/fena výstavy BK ČR, Vítěz speciální výstavy, BOJ, Národní vítěz - 6 bodů

Res. CACIB, Klubový vítěz mladých, Vítěz speciální výstavy mladých, Najkrásnější mladý pes/fena výstavy BK ČR- 5 bodů

CAC, vítěz třídy, res. CAC, CAJC, jiná čekatelství šampionátu - 4 body

Výborný 1-4 3 body

Výborný bez pořadí, velmi nadějný, - 2 body

Nadějný, VD - 1 bod

Soutěže se mohou zúčastnit pouze psi a feny v majetku člena BK ČR.

Do soutěže budou zařazeni ti, kteří zaslali výsledky alespoň z 5 výstav v daném kalendářním roce. Poháry za výstavní pohár budou předány na jarní klubové výstavě nebo zaslány na dobírku poštou /na náklady příjemce/ po vyžádání u p. Jany Polakovičové

Výsledky budou uveřejněny na webu BK začátkem roku.

Kopie posudkových listů posílejte poštou vždy nejpozději do konce kalendářního roku na adresu:

Jana Polakovičová , Lom 259, 277 41 Kly

 

 

Pravidla pro pracovní pohár

1. Pracovního poháru BK ČR se může zúčastnit jedinec v majetku člena BK ČR. Soutěž je vypsána samostatně pro psy a feny všech plemen bassetů.

 

2. Do výsledku Pracovního poháru se započítávají bodové výsledky ze zkoušek dle platného zkušebního řádu ČMMJ a ze soutěží se zadáváním titulů CACT a CACIT na území ČR. Pokud se jedinec zúčastní stejných zkoušek v zahraničí, výsledky se započítávají stejným způsobem.

 

3. Výpočet bodové hodnoty z absolvování zkoušek (soutěže) se provede prostým vynásobením dosaženého bodového hodnocení příslušným koeficientem a k tomuto výsledku se připočítávají prémiové body (např. CACT, res. CACT, CACIT, res. CACIT, I. cena atd.)

 

4. Pro jednotlivé zkoušky a soutěže jsou přiřazeny následující koeficienty:
BZ     1,2
PZ     1,0
BZH  1,2
LZ     1,4
ZH     2,5
VZ     1,5
PZ     1,2
ZV     1,0


Prémiové body se počítají dle následujícího klíče:
CACIT  - 80 bodů
res.CACIT  - 40 bodů
CACT - 50 bodů
res.CACT - 25 bodů
Diviačar - 50 bodů
I. cena - 30 bodů
II. cena - 15 bodů


Zúčastní-li se pes či fena zkoušek, kde se prokazuje hlasitost, tzn. Zkoušky LZ, PZ, VZ, ZH, BZH jako hlásič, PZB jako hlásič a tyto s úspěchem absolvuje, připočte se k celkovému výsledku 50 bodů.

 

5. Celkový bodový výsledek se stanoví součtem vypočítaných bodových hodnot všech zkoušek a soutěží, absolvovaných v daném kalendářním roce, s ohledem na bod 3 tohoto řádu.

 

6. Pořadí stanoví výcvikář klubu dle výsledků zaslaných pořadatelem zkoušek a soutěží nebo vůdcem.

 

7. Pořadí v pracovním poháru se stanovuje pro každé plemeno zvlášť. Každý vítěz obdrží titul „Vítěz Pracovního poháru – příslušný rok“

 

8. Kopie soudcovských tabulek zasílejte výcvikáři klubu na adresu Jindřich Šolta, Prácheň 169, 471 14 Kamenický Šenov, e-mail: solta.jindra@seznam.cz. Termín je stanoven na 31. 12. příslušného roku (datum poštovního razítka).