KLUBOVÉ AKTUALITY
Statistika přihlášek na SV BK v Šafrákově mlýně po I. uzávěrce

třída

Celkový počet

Z toho psi

Z toho feny

mezitřída

2

1

1

třída mladých

4

1

3

třída otevřená

1

0

1

třída veteránů

1

1

0

třída vítězů

4

2

2

   

Tabulka Basset hound  po první uzávěrce.

 

Třída

Celkový počet

Z toho psi

Z toho feny

třída otevřená

1

1

0

třída vítězů

2

1

1

 

Tabulka Velký hrubosrstý vendéeský basset po první uzávěrce.

 

Třída

Celkový počet

Z toho psi

Z toho feny

třída dorostu

1

1

0

 

Tabulka  Modrý gaskoňský basset po první uzávěrce.

 

řída

Celkový počet

Z toho psi

Z toho feny

třída vítězů

1

0

1

 

Tabulka Malý hrubosrstý vendéenský basset.

 

 

 

 


UPOZORNĚNÍ na změnu místa výstavy

Vážení členové klubu, vážení příznivci bassetů,

z organizačních důvodů bylo změněno místo konání nadcházející speciální výstavy Basset klubu ČR z. s.

Výstava se bude konat dne 8.9. 2018 v Penzionu Šafránkův mlýn, Drahonín č. p. 33, PSČ 59261 Doubravník.


20. 7. 2018

Fotografie a kompletní výsledky z naší Klubové výstavy zde


Speciální výstava
Vážení členové Basset klubu, přijměte pozvání na 18. Speciální výstavu Basset klubu ČR se zadáváním titulu "Vítěz speciální výstavy" pořádanou již tradičně v Hálově Mlýně v sobotu 8. 9. 2018.
Těšíme se na Vaši účast!. Propozice zde.

BZH „na nečisto“

Vážení členové Basset klubu ČR, kdo má chuť a zájem ještě v letošním roce vyzkoušet a pocvičit disciplíny na barvářské zkoušky honičů, je srdečně zván na podzimní výcvikový den, který pořádá náš nový výcvikář pan Jindřich Šolta dne 18. 8. 2018. Výcvikový den proběhne prakticky jako samotné BZH, kde si můžete vyzkoušet všechny disciplíny těchto zkoušek.

Místo konání: Radvanec u Nového Boru, sraz  18.8.2018 v 8.00 hod.

Přihlášky zasílejte nejpozději týden dopředu na e-mailovou adresu: solta.jindra@seznam.cz

Veškeré dotazy zodpoví výcvikář klubu pan Jindřich Šolta, tel: 704 121 400


Úvodní slovo nového předsedy

Vážení přátelé, členové Basset klubu ČR, vážení příznivci a milovníci všech plemen bassetů zastřešovaných naším klubem,

 

dovolte mi, abych vám jako nově zvolený předseda poděkoval za důvěru, kterou jste do nového výboru při volbách na členské schůzi dne 9. června 2018 vložili a mohu vám za všechny nově zvolené členy výboru Basset klubu ČR, z. s. slíbit, že uděláme vše proto, abychom vaši důvěru nezklamali.

Zároveň mi dovolte, abych jménem nového výboru, který se ustanovil až po členské schůzi a klubové výstavě, co nejsrdečněji poděkoval bývalé předsedkyni našeho klubu paní Kateřině Schwippelové, a Václavu Jedličkovi, kteří jako dlouholetí funkcionáři pro svůj pokročilý věk již do výboru nekandidovali, a to i s ohledem na své zdravotní obtíže. Ať se to komu líbí nebo ne, čas prostě nezastavíš…Rozhodně však není pravdou, že bychom někoho z nich odstavovali od funkcí, ale šlo o jejich svobodné rozhodnutí. Dovolte mi rovněž poděkoval naší bývalé ekonomce paní Věře Křížové, která se rozhodla užívat si klidu zaslouženého důchodu. Nicméně i jí patří velké poděkování, že v době ekonomické krize a neustálého snižování členské základny, dokázala udržet vyrovnaný rozpočet a stabilizovanou ekonomickou situaci klubu.

Na členské schůzi byli do sedmičlenného výboru zvoleni vedle mě i pan Jiří Mašek, a paní Soňa Viková, Jana Polakovičová, Vendula Šoltová, Lenka Ratajová a Tereza Hlaváčková. Nově zvolený výbor rozhodl na svém prvním zasedání o rozdělení funkcí, a to i vzhledem k zefektivnění své činnosti. Pan Jiří Mašek byl jednomyslně zvolen výcvikářem klubu. Bohužel krátce na to se kolega a člen výboru Jiří Mašek rozhodl rezignovat na svoji funkci člena výboru a výcvikáře našeho klubu, a tak výbor na základě korespondenčního hlasování rozhodl o kooptaci nového člena výboru a výcvikáře Jindřicha Šolty na místo odstoupivšího Jiřího Maška. Jak Jiřímu Maškovi, tak i panu Liboru Fořtovi, který do nového výboru již také nekandidoval, patří rovněž poděkování za jejich činnost pro Basset klub ČR.

Nově zvolený výbor tedy bude pracovat ve složení:

Mgr. Jaroslav Rataj – předseda klubu

Soňa Viková – místopředseda klubu

Vendulka Šoltová – jednatel klubu

Lenka Ratajová – poradce chovu pro všechna plemena bassetů

Jindřich Šolta – výcvikář klubu

Jana Polakovičová – matrikářka klubu

Tereza Hlaváčková – ekonomka klubu

Snahou nově zvoleného výboru bude v první fázi stabilizovat členskou a chovatelkou základnu, neboť setrvalý pokles členů a našich aktivních chovatelů je znepokojující. Je třeba si uvědomit, že byť bonitace (nebo výběr do chovu) je v našem klubu poněkud náročnější, ale má to svůj chovatelský význam. Každý chovatel má totiž možnost vyhnout se zesilování nežádoucích vad, a tím posouvat chov k lepším výsledkům. A jen tak mimochodem, za dobu, co jsem působil ve funkci poradce hrubosrstých bassetů, došlo k „neuchovnění“ dvou jedinců PBGV a myslím, že i dvou nebo tří jedinců BH.

 

Mgr. Jaroslav Rataj


« | 1 2 3 4 5 | »