KLUBOVÉ AKTUALITY
Nové řády ČMKU pro udělování Českých šampionátů

Naše plemena bassetů patří do skupiny psů se zkouškou z výkonu. Majitel psa si může vybrat ze dvou možností, jak titul Šampion ČR získat:

 

1/ úspěšné složení zkoužky z výkonu, která opravňuje pro zařazení do třídy pracovní + dvojí získání čekatelství CAC ( z toho nejméně 1 x na mezinárodní výstavě psů)  

 

2/ 6 x čekatelství CAC ( z toho minimálně 3 x na mezinárodní výstavě, 1 x na výstavě pořádaném klubem a zbývající 2 x CAC na mezinárodní, národní, speciální nebo klubové výstavě.  

Bližší informace na webu ČMKU v sekci Řády a předpisy - šampionáty


Akce pořádané Basset klubem 2020

   6.6.2020  KV Sázavský ostrov se zadáváním titulu Klubový vítěz

 13.9.2020  SV Šafránkův mlýn  se zadáváním titulu Vítěz spec.výstavy

 25.4.2020  Výcvikový den Radvanec od 8.00 hod. - bez náhrady zrušen

 29.8.2020  Výcvikový den Radvanec od 8.00 hod.

   5.9.2020  BZH Petroupim se zadáváním titulu CACT, res. CACT

 26.9.2020  BZH Petroupim se zadáváním titulu CACT, res. CACT

 


Členské příspěvkay 2020

prosím, nezapomeňte uhradit do 31. 1. 2020

zápisné (pouze nový člen) 150 Kč

nový člen, člen 400 Kč

rodinný člen, děti, důchodci 200 Kč

invalidé 200 Kč

Členské příspěvky plaťte převodem na nové číslo účtu

2201500211/2010 (Fio banka) Variabilní symbol 100    

Potvrzení o platbě zasílejte  na matrikářku klubu: Jana Polakovičová, Kly - Lom 259, 277 41 Kly,

nebo na e - mail: jpolakovicova@seznam.cz, tel. +420 725 531 318

 


24. 12. 2019

Krásné vánoční svátky a mnoho úspěchů nejen s vašimi čtyřnohými miláčky přeje Basset klub ČR.


2. 12. 2019

Do sekce Klubové výstavy  jsme přidali výsledky s fotografiemi z KV v Šafránkově mlýně.


20. 9. 2019 Upozornění

Vážení členové Basset klubu při platbách převodem na účet Basset klubu je vždy nutné řádně vyplnit variabilní symbol a všechny údaje pro správnou identifikaci plateb každého člena.


« | 16 7 8 9 10 11 1216 | »