KLUBOVÉ AKTUALITY
Klubová výstava zrušena

Klubová výstava 6. 6. 2020 zrušena.

Nový termín: 12. 9. 2020  Speciální výstava

                         13. 9. 2020  Klubová výstava

Chovný svod proběhne v sobotu 12. 9. 2020

Propozice budou zveřejněny v květnu


20. 4. 2020 Výcvikový den zrušen

Plánovaný výcvikový den, který se měl konat 25. 4. 2020 v Radvanci, byl z důvodu vyhlášených vládních opatření bez náhrady zrušen. Zda se bude konat ten srpnový se uvidí až podle rozvolňování vládních omezení.


Facebook Basset klubu České republiky

Basset klub je nově na facebooku pod oficiálním názvem, Basset klub České republiky.Všichni členové zde můžou vkládat své příspěvky, fotky, videa, inzerovat svoje odchovy a chovatelské stanice.Basset klub zde, tak jako na webu, bude zveřejňovat informace o pořádaných akcích, výsledky a fotografie z výstav.

 

 


Informace pro majitele psů

Státní veterinární správa na svém webu spustila DATABÁZI ZTRACENÝCH PSŮ.

 

Aplikace umožňuje majitelům a nálezcům sdílet zdarma informace o ztracených a nalezených psech a měla by usnadnit návrat psů k majitelům.Databáze prozatím nahrazuje centrální registr psů, který má vzniknout v roce 2022.


Upozornění pro chovatele

Vážení chovatelé,Basset klub České republiky, z. s. s okamžitou platností nebude uznávat chovnost jedinců uznaných za chovné podle " Podmínek pro uchovnění " Klubu chovatelů honičů, z. s. , byla-li provedena bonitace a bonitační karta potvrzena po 1. lednu 2020.Z důvodu změny Výstavního řádu ČMKU, článek 9, písm. i) - (str. 10) a Řádu pro jmenování rozhodčích pro posuzování psů, článek VII, odst. 1, písm. q) - (str. 7) je takový výběr do chovu, prosazovaný a preferovaný KCHH zakázán. 

Chovnosti získané dosavadním způsobem do 1. ledna 2020 se toto opatření netýká. 

 


Nové řády ČMKU pro udělování Českých šampionátů

Naše plemena bassetů patří do skupiny psů se zkouškou z výkonu. Majitel psa si může vybrat ze dvou možností, jak titul Šampion ČR získat:

 

1/ úspěšné složení zkoužky z výkonu, která opravňuje pro zařazení do třídy pracovní + dvojí získání čekatelství CAC ( z toho nejméně 1 x na mezinárodní výstavě psů)  

 

2/ 6 x čekatelství CAC ( z toho minimálně 3 x na mezinárodní výstavě, 1 x na výstavě pořádaném klubem a zbývající 2 x CAC na mezinárodní, národní, speciální nebo klubové výstavě.  

Bližší informace na webu ČMKU v sekci Řády a předpisy - šampionáty


« | 16 7 8 9 10 11 1217 | »