KLUBOVÉ AKTUALITY
Facebook

Oficiální odkaz na Facebook Basset klubu Čr zde 


Speciální a Klubová výstava - 12.- 13. 9. 2020 Šafránkův mlýn

39. Speciální výstava Šafránkův mlýn, kompletní výsledky naleznete zde.

39. Klubová výstava Šafránkův mlýn, kompletní výsledky naleznete zde.


Členské poplatky

Vážení členové Basset klubu, členská schůze dne 13. 9. 2020 odhlasovala změnu členského příspěvku od roku 2021 na jednotnou částku 500,- Kč pro všechny členy klubu včetně důchodců, invalidů a rodinných členů.


Oprava formuláře hlášení vrhu

Vážení chovatelé, na žádost Plemenné knihy je nutné při hlášení vrhu k formuláři přihláška vrhu přikládat originál krycího listu, nikoliv kopii, jak tomu bylo doposud. Tato změna je uvedena v poučení pro chovatele na formuláři Přihláška k zápisu vrhu štěňat.


Klubové BZH

Klubové barvářské zkoušky honičů  5. 9. 2020 Petroupim

výsledky naleznete zde.


BZH Radvanec

Vážení členové Basset klubu. Klubové barvářské zkoušky honičů se zadáním titulu CACT, res CACT, Radvanec se budou konat v sobotu 26. 9. 2020. Přihlášku najdete na webu klubu ve formátu, PDF soubor, Přihláška na zkoušky. Součástí přihlášky dle zkušebního řádu je i kopie PP, proto ji nezapomeňte přiložit! Propozice naleznete zde


« | 15 6 7 8 9 10 1118 | »