KLUBOVÉ AKTUALITY
24. 12. 2019

Krásné vánoční svátky a mnoho úspěchů nejen s vašimi čtyřnohými miláčky přeje Basset klub ČR.


2. 12. 2019

Do sekce Klubové výstavy  jsme přidali výsledky s fotografiemi z KV v Šafránkově mlýně.


20. 9. 2019 Upozornění

Vážení členové Basset klubu při platbách převodem na účet Basset klubu je vždy nutné řádně vyplnit variabilní symbol a všechny údaje pro správnou identifikaci plateb každého člena.


Výstavní a Pracovní pohár 2019

Vážení členové Basset klubu, kdo se chce ještě zúčastnit Výstavního Poháru 2019, pošlete do 31. 12. 2019 podklady ( kopie posudkového listu pro Výstavní pohár J. Polakovičové a kopie soudcovské tabulky pro Pracovní pohár J, Šoltovi).


3. 9. 2019

Propozice na Klubové barvářské zkoušky honičů se zadáním titulů CACT, res.CACT konanené dne 28. 9. 2019 v Radvanci naleznete zde.


19. 8. 2019 - BZH v Petroupimi zrušeny

Kynologická komise OMS ČMMJ Benešov rozhodla o zrušení BZH, které se měly konat dne 7.9. 2019 v Petroupimi, neboť byli přihlášeni pouze dva psi.


« | 19 10 11 12 13 14 1518 | »