KLUBOVÉ AKTUALITY
20. 7. 2018

Fotografie a kompletní výsledky z naší Klubové výstavy zde


BZH „na nečisto“

Vážení členové Basset klubu ČR, kdo má chuť a zájem ještě v letošním roce vyzkoušet a pocvičit disciplíny na barvářské zkoušky honičů, je srdečně zván na podzimní výcvikový den, který pořádá náš nový výcvikář pan Jindřich Šolta dne 18. 8. 2018. Výcvikový den proběhne prakticky jako samotné BZH, kde si můžete vyzkoušet všechny disciplíny těchto zkoušek.

Místo konání: Radvanec u Nového Boru, sraz  18.8.2018 v 8.00 hod.

Přihlášky zasílejte nejpozději týden dopředu na e-mailovou adresu: solta.jindra@seznam.cz

Veškeré dotazy zodpoví výcvikář klubu pan Jindřich Šolta, tel: 704 121 400


Úvodní slovo nového předsedy

Vážení přátelé, členové Basset klubu ČR, vážení příznivci a milovníci všech plemen bassetů zastřešovaných naším klubem,

 

dovolte mi, abych vám jako nově zvolený předseda poděkoval za důvěru, kterou jste do nového výboru při volbách na členské schůzi dne 9. června 2018 vložili a mohu vám za všechny nově zvolené členy výboru Basset klubu ČR, z. s. slíbit, že uděláme vše proto, abychom vaši důvěru nezklamali.

Zároveň mi dovolte, abych jménem nového výboru, který se ustanovil až po členské schůzi a klubové výstavě, co nejsrdečněji poděkoval bývalé předsedkyni našeho klubu paní Kateřině Schwippelové, a Václavu Jedličkovi, kteří jako dlouholetí funkcionáři pro svůj pokročilý věk již do výboru nekandidovali, a to i s ohledem na své zdravotní obtíže. Ať se to komu líbí nebo ne, čas prostě nezastavíš…Rozhodně však není pravdou, že bychom někoho z nich odstavovali od funkcí, ale šlo o jejich svobodné rozhodnutí. Dovolte mi rovněž poděkoval naší bývalé ekonomce paní Věře Křížové, která se rozhodla užívat si klidu zaslouženého důchodu. Nicméně i jí patří velké poděkování, že v době ekonomické krize a neustálého snižování členské základny, dokázala udržet vyrovnaný rozpočet a stabilizovanou ekonomickou situaci klubu.

Na členské schůzi byli do sedmičlenného výboru zvoleni vedle mě i pan Jiří Mašek, a paní Soňa Viková, Jana Polakovičová, Vendula Šoltová, Lenka Ratajová a Tereza Hlaváčková. Nově zvolený výbor rozhodl na svém prvním zasedání o rozdělení funkcí, a to i vzhledem k zefektivnění své činnosti. Pan Jiří Mašek byl jednomyslně zvolen výcvikářem klubu. Bohužel krátce na to se kolega a člen výboru Jiří Mašek rozhodl rezignovat na svoji funkci člena výboru a výcvikáře našeho klubu, a tak výbor na základě korespondenčního hlasování rozhodl o kooptaci nového člena výboru a výcvikáře Jindřicha Šolty na místo odstoupivšího Jiřího Maška. Jak Jiřímu Maškovi, tak i panu Liboru Fořtovi, který do nového výboru již také nekandidoval, patří rovněž poděkování za jejich činnost pro Basset klub ČR.

Nově zvolený výbor tedy bude pracovat ve složení:

Mgr. Jaroslav Rataj – předseda klubu

Soňa Viková – místopředseda klubu

Vendulka Šoltová – jednatel klubu

Lenka Ratajová – poradce chovu pro všechna plemena bassetů

Jindřich Šolta – výcvikář klubu

Jana Polakovičová – matrikářka klubu

Tereza Hlaváčková – ekonomka klubu

Snahou nově zvoleného výboru bude v první fázi stabilizovat členskou a chovatelkou základnu, neboť setrvalý pokles členů a našich aktivních chovatelů je znepokojující. Je třeba si uvědomit, že byť bonitace (nebo výběr do chovu) je v našem klubu poněkud náročnější, ale má to svůj chovatelský význam. Každý chovatel má totiž možnost vyhnout se zesilování nežádoucích vad, a tím posouvat chov k lepším výsledkům. A jen tak mimochodem, za dobu, co jsem působil ve funkci poradce hrubosrstých bassetů, došlo k „neuchovnění“ dvou jedinců PBGV a myslím, že i dvou nebo tří jedinců BH.

 

Mgr. Jaroslav Rataj


UPOZORNĚNÍ PRO CHOVATELE

Vážení chovatelé všech bassetů, při nahlášení nových majitelů Vašich štěňat je členství pro tyto majitele  Basset klubu  na ROK ZDARMA. Po roce se pak majitelé mladých basítků sami rozhodnou, zda zaplatí členský poplatek a zůstanou dále členy našeho klubu. Proto nazapomínejte na tuto výhodu a nahlašte matrikářce nové majitele svých odchovánků. 

Děkuje výbor klubu


Instrukce k přihláškám na klubové BZH
Vážení členové Basset klubu, pokud se chcete zúčastnit klubových BZH, které se budou konat 1.9.2018 v Petroupimi, své přihlášky posílejte na předtištěném formuláři "přihláška ke zkouškám loveckých psů" (ke stažení na webu ve formulářích) poštou na adresu ČMMJ z.s. OMS Benešov, Tyršova 1902, 256 01 Benešov nebo e-mailem scan vyplněné přihlášky na adresu omsbn@seznam.cz . Přihlášky vyřizuje jednatel Vojtěch Poslušný tel. 317 722 359, mobil 607 626 191.
Jelikož o tyto zkoušky je poměrně velký zájem a obyčejně se brzy naplní, pokud máte zájem svého basseta na těchto zkouškách předvést, nečekejte s přihlášením, protože několik psíků je již přihlášeno a mohlo by se stát, že už pro Vás nebude místo. Uzávěrka přihlášek je 31. 7. 2018. Propozice na tyto zkoušky budou vloženy  na web v dostatečném časovém předstihu.

26. 3. 2018

Dne 19. 5. 2018 se v Petroupimi koná výcvikový den BK - uzávěrka 27. 4. 2018 - propozice zde.


« | 112 13 14 15 16 17 18 19 | »