KLUBOVÉ AKTUALITY
13. 3. 2017

Doplnili jsme výsledky Výstavního poháru a Pracovního poháru za rok 2016.

Přidali jsme propozice a přihlášky na Klubovou výstavu se zadáním titulu KV na Konopišti dne 10. 6. 2017 a na Klubovou výstavu bez zadání titulu KV v Hálově mlýně dne 9. 9. 2017


10. 3. 2017

Dne 6. května 20117 pořádá Basset klub ČR 4. výcvikový den v MS Kozina Neustupov. Informace k této akci naleznete v rubrice Klubové zkoušky.


Inzerce na našich www stránkách

Vážení členové Basset klubu !

Na našich nově vytvořených webových stránkách se objevila nová rubrika INZERCE.

Tato inzerce je určena výhradně pro členy Basset klubu, kteří ji mohou plně využívat k inzerci štěňat, nabídce krytí apod. Inzerát si do této rubriky zadává každý člen sám, čili text i přiložené fotografie, funguje to stejně jako na inzertních serverech např. Bazoš apod.

Inzerce podléhá schválení člena výboru, který má na starosti spolupráci s webmasterem Basset klubu, aby nedocházelo ke zveřejňování nežádoucích inzerátů, např. štěňat bez PP nebo inzerátu nečlena klubu.

Inzerát je časově omezen na dobu 2 měsíců, pak bude smazán. Pokud bude třeba inzerát aktualizovat, je třeba ho zadat znovu a následně běží opět 2měsíční lhůta. Inzerce je pro členy klubu ZDARMA.

Tento způsob inzerce se velice dobře osvědčil např. v Klubu českých fousků, kde ho chovatelé využívají v plné míře.


23. 12. 2016

Máme nové webové stránky. Autorem je Lucie Skopalová tvorba www & fotografování


19. 12. 2016

Nezapomeňte zaplatit členské příspěvky pro rok 2017! Č.účtu: 15534101/0100, var. symbol: 100

Ústřižek složenky nebo jiné potvrzení platby posílejte na adresu matrikářky klubu: Jana Polakovičová, Thámova 8, 186 00 Praha 8 tel.: +420 725 531 318, e-mail : jpolakovicova@seznam.cz.  


10. 9. 2016

Speciální výstava Hálův Mlýn - výsledky a fotografie zde.


« | 110 11 12 13 14 15 16 | »